AutoCAD LT, CADdirekt, POINT smart, SketchUp, Skala & Format LT, även övriga Autodeskprodukter
?>

PRODKAT: Brand-lösn

CADdirekt Brand – Branddokumentation

Maila oss för beställning 

CADdirekt BRAND är en applikation som vänder sig till alla som skall skapa underlag för Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) så kallade SBA dokument. Systemet hjälper dig definiera brandskyddet med brandcellsgränser och utrymningsritningar.

CADdirekt BRAND är uppdelad i flera olika verksamhetsområden:

  • Brand, Utrymning, SBA, Insatsplaner, SAM*.

* Ritningar för Systematiskt ArbetsMiljöarbete anl. AFS 2008:13.

Branschsamarbete Under många år har det funnits oklarheter i hur brandceller skall definieras och hur Bygghandling 90 samt BBR skall tolkas till CAD.

Ett samarbete mellan vår utvecklare, Kommittén för Bygghandling 90, samt ledande brand-konsulter har lett fram till applikationen CADdirekt BRAND.

Hur ska brandskydd beskrivas i CAD? Resultatet av detta samarbete kommer att utgöra definitionen av en ny struktur för hur brand skall beskrivas i CAD samt hur ritningar skall se ut i utskriven form.

Brandklasserna E, EW, EI, R, RI och REI har egna linjestrukturer som väl kan utläsas i både CAD och på utskriven ritning. Brandmotståndet (tiden) beskrivs med hjälp av upprepningsmönster samt färgsättning. Färgen är främst till hjälp i CAD miljön.

Tydliga symboler Den nya strukturen för brand har även renodlat utseendet för hur symboler inom brand skall beskrivas. Strukturen omfattar också symboler som visar de nya kraven för dörrar och glaspartier.

Även andra hjälpmedel för att enkelt kunna läsa/beskriva brandklassen har adderats till standarden. För textning finns till exempel enkla och bra funktioner baserade på fritext och symbolflaggor.

Maila oss för beställning 

 

Utrymningsplan  

 

CADdirekt finns till följande CAD plattformar: Pris AutoCAD LT 3.900 årshyra