AutoCAD LT, CADdirekt, POINT smart, SketchUp, Skala & Format LT, även övriga Autodeskprodukter
?>

PRODKAT: Övriga program

POINT smart Hydraulik

POINT smart Hydraulik är en komplett CAD applikation för framställning och redovisning av Hydraulik­installationer. Programmet riktar sig i första hand mot hydraulik­konsulter, hydraulik­konstruktörer, hydraulikinstallatörer samt mot personer som kommer i kontakt med konstruktions- och allmän schema­ritning för hydraulik- eller pneumatik­system.

Klicka för att komma till butiken

Alla funktioner är överskådligt upplagda i logiska och lätthanterliga verktygsfält och programmet innehåller alla funktioner som behövs för att framgångsrikt framställa hydraulik­handlingar.

  • Ledningar Typ av ledning, dimension
  • Redigering av ledningar med korsanslutningar, korsning utan anslutning, korsning med överhopp, runda böjar
  • Installationssymboler  symboler är ritade enligt ISO 1219-1:2006:

Grundsymboler för uppbyggnad av egna symboler

Företagsspecifika symboler för mobila och industriella applikationer

Standardsymboler för förbrukare, ventiler och tillbehör

  • Attributhantering och redigering Värde, placering, höjd, vinkel, mm

Hydraulik-kalkylator Är ett hjälpmedel för beräkningar av flertal hydraulikkomponenter. Det finns ett antal färdiga beräkningsmoduler för cylinder, pump, motor, ackumulator, ledning och strypning.

POINT smart Hydraulik innehåller även en hel del andra smarta funktioner som kompletterar branschfunktioner och gör programmet till ett fulländat projektering och redovisnings hjälpmedel. Eftersom hydraulik installation förekommer både i fastigheter och i konstruktioner har programmet ritfunktioner för bygglayout och konstruktion.

Layout Programmet har en hel del av smarta funktioner och en enklare variant av layout-delen med fem basfunktioner:

Väggar, väggöppningar, dörrar, fönster, isolering.

Konstruktion Programmat har en hel del av smarta funktioner och en enklare variant av konstruktions-delen med fem basfunktioner:

Stålprofiler, plåtprofiler, skruvar, ingjutningslittera, svetsmarkeringar

Littrering och mängdning Symboler/objekt i alla handlingar kan mängdas och man kan skapa sex olika rapporter tex.: Kalkyl, specifikation , teknisk specifikation , beskrivning, litteraförteckning , artikelförteckning, beteckningsförteckning

Övriga funktioner Utöver ovannämnda funktioner finns flertal kompletterings- och hjälpfunktioner som: format/skala, revideringar.

Pilar, programinställningar, manual/hjälpfil, ritningsinställningar, mm.

     

Tillbaka till sidan Produkter.

Logotype_CADShop