AutoCAD LT, CADdirekt, POINT smart, SketchUp, Skala & Format LT, även övriga Autodeskprodukter
?>

Uncategorized

Integritetspolicy

Syfte med vår integritetspolicy

Vi värnar om din integritet Därför har vi upprättat denna policy. Den utgår från gällande dataskyddslagstiftning och förtydligar hur vi jobbar för att ta tillvara dina rättigheter och din integritet.

Syftet med policyn är att du ska få veta hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till, vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar, samt hur du kan ta vara på dina rättigheter.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Vi behandlar dina personuppgifter främst för att fullfölja våra förpliktelser mot dig, t.ex. för att leverera varor och/eller tjänster som du beställt. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs. Huvudsakligen behandlar vi dina personuppgifter i syfte att:

 • Fullgöra våra förpliktelser gentemot dig som kund, såsom genomförande av köp, fakturering och tillhandahållande av service och support
 • Möjliggöra allmän kundvård och kundservice, såsom att besvara frågor
 • Marknadsföra oss och våra produkter via e-post, SMS/MMS, post och telefon
 • Ge dig relevant information och anpassade erbjudanden i nyhetsbrev samt på webben
 • Möjliggöra kommunikation med dig via post, e-post, telefon eller SMS/MMS
 • Möjliggöra personliga erbjudanden, marknadsföring och eventinbjudningar via telefon, post, e-post samt SMS/MMS.
 • Tillhandahålla specialerbjudanden
 • Avgöra vilka betalsätt vi kan erbjuda dig, t.ex. genom kreditbedömning
 • Förbättra vår webbsida, kundservice och kundsupport genom statistik
 • Följa lagstiftning, till exempel bokföringslagar

Uppgifterna används även i viss mån för marknadsanalyser, marknadsundersökningar, statistik och affärsuppföljning.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Vi behandlar endast personuppgifter när vi har laglig grund. Vi behandlar inte personuppgifter i annat fall än när de behövs för att fullgöra förpliktelser enligt avtal och lag. Vi behandlar inga känsliga personuppgifter utan ditt samtycke. Här följer exempel på vilka personuppgifter vi behandlar:

 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Titel
 • Användarnamn
 • Fotografi, studentintyg eller liknande (vid beställning av t.ex. student-/lärarlicens)
 • Uppgifter som du registrerar självmant och frivilligt uppger i t.ex. mailkonversationer
 • Innehåll som du själv publicerar, s.k. användargenererat innehåll
 • IP-adress
 • Kundnummer
 • Information om produkter, erbjudanden och nyhetsbrev som du varit intresserade av eller interagerat med
 • Vilka av våra event du anmält och/eller deltagit på

Hur länge sparar vi uppgifter om dig?

Vi sparar dina uppgifter så länge som det krävs för att uppfylla ovanstående ändamål eller så länge vi enligt lag är skyldiga att göra detta och för att kunna ge dig service och support på de produkter du köpt från oss. Vi tar dock inte bort dig från våra nyhetsbrev automatiskt, då du där har möjlighet att själv välja att avprenumerera närsomhelst (via en länk i sidfoten i utskicket eller svara med STOPP) om du så önskar.

Hur får vi tillgång till dina personuppgifter?

Vi försöker i möjligaste mån att inhämta ditt samtycke innan vi behandlar dina personuppgifter. Det gör vi genom att låta dig fylla i uttryckliga samtyckesklausuler i de fall behandlingen grundas på samtycke. Vi får också tillgång till dina personuppgifter på följande sätt:

 • Uppgifter som du tillhandahåller oss direkt
 • Uppgifter som registreras när du besöker vår hemsida (läs mer om cookies längre ned)
 • Uppgifter som vi får från tillverkare eller återförsäljare av produkt du använder
 • Uppgifter som vi får från offentliga register
 • Uppgifter som vi får när du anlitar en av våra medarbetare
 • Uppgifter som vi får när du anmäler dig till våra kurser eller seminarier
 • Uppgifter som vi får när du anmäler dig till nyhetsbrev och andra utskick
 • Uppgifter som vi får när du svarar på enkäter och undersökningar
 • Uppgifter som vi får när du kontaktar oss, söker anställning hos oss, besöker oss eller på annat sätt tar kontakt med oss

Lagliga grunder för behandling av dina personuppgifter

CADShop Sweden AB baserar behandlingen av dina personuppgifter på ett antal lagliga grunder:

 • Vi försöker i möjligaste mån att inhämta ditt samtycke innan vi börjar behandlar dina personuppgifter. Det gör vi genom att låta dig fylla i uttryckliga samtyckesklausuler i de fall behandlingen grundas på samtycke
 • För att kunna fullgöra avtalet med dig som kund, t.ex. leverera produkter som du beställt och kontakta dig vid viktiga produktuppdateringar. Med stöd av denna lagliga grund behandlar vi också uppgifter om dina köp, ditt beteende på vår webbsida och ditt intresse av olika produkter, för att kunna tillhandahålla personliga erbjudanden
 • En del av den behandling av personuppgifter vi gör baseras på intresseavvägning. Det gäller t.ex. den behandling vi utför för att kunna skicka erbjudanden till dig om våra varor och tjänster samt för att göra en begränsad segmentering av kunder, t.ex. baserat på köp från specifik kategori
 • Vi behandlar också dina personuppgifter p.g.a. rättslig förpliktelse. Det gäller t.ex. de uppgifter vi behöver för att uppfylla bokföringslagens krav

Profilering

CADShop Sweden AB kan behandla dina personuppgifter via profilering om du är nyhetsbrevsprenumerant. Vi kan analysera information om hur du använder vår webb, vilka produkter och erbjudanden du varit intresserad av eller köpt, och vilka nyhetsbrev du interagerat med. Detta gör vi för att kunna skicka information till dig som vi tror att du är särskilt intresserad av. Det kan t.ex. vara speciella erbjudanden, produktnyheter och produktuppdateringar.

Du kan närsomhelst invända mot behandling av personuppgifter genom profilering genom att kontakta oss på info@cadshop.se

Dina rättigheter

Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke. Vi kommer då inte längre att behandla dina personuppgifter eller inhämta nya, under förutsättning att det inte behövs för att fullgöra våra skyldigheter enligt avtal eller lag. Tänk på att återkallelse av samtycke kan innebära att vi inte kan fullgöra de skyldigheter vi har i förhållande till dig. Vid radering av dina personuppgifter kan vi inte verifiera att du köpt produkter av oss, och det gör t.ex. att vi inte längre kan erbjuda produktsupport eller påminna dig om att förnya din mjukvaruprenumeration.

Du har rätt att:

 • Begära ett registerutdrag av de personuppgifter vi har om dig.
 • Begära rättelse av dina personuppgifter.
 • Begära att vi raderar dina personuppgifter. Detta är endast möjligt om uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål de samlades in för. Det kan finnas lagkrav på att vi inte omedelbart får radera dina personuppgifter, exempelvis p.g.a. bokföringslagstiftning. Vi kommer då se till att dina personuppgifter endast behandlas av den anledning som krävs

Vänligen kontakta oss på info@cadshop.se för att begära ett utdrag, en rättelse eller radering av dina personuppgifter.

Behandlas dina personuppgifter på ett betryggande sätt?

Vi utarbetar rutiner och arbetssätt för att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt. Utgångspunkten är att endast arbetstagare och de personer inom vår organisation som behöver personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter ska ha tillgång till dem.

Våra säkerhetssystem är utvecklade med din integritet i fokus och skyddar i mycket hög grad mot intrång, förstöring samt andra förändringar som kan innebära en risk för din integritet.

Vi överför inte personuppgifter i andra fall än de som uttryckligen anges i denna policy.

När lämnar vi ut dina personuppgifter?

Vår utgångspunkt är att inte lämna ut dina personuppgifter till tredje part om du inte har samtyckt till det eller om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag. I de fall vi lämnar ut personuppgifter till tredje part upprättar vi personuppgiftsbiträdesavtal, samt säkerställer att personuppgifterna behandlas på ett betryggande sätt.

I vissa fall behöver vi lämna ut dina uppgifter till tredje part, såsom till våra leverantörer av de produkter vi har i vårt sortiment, samt till kort- och kommunikationstjänster. T.ex. behövs detta ofta vid beställning av digital mjukvara för att vi ska kunna leverera licensen till dig.

I vissa fall behöver vi överföra dina personuppgifter till land utanför EU/EES, om vår leverantör av en produkt du beställt befinner sig där.

Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter till tredje part.

Cookies

Vi använder oss av cookies på vår webbsida. Det gör vi främst för att kunna tillhandahålla funktionalitet på vår webbsida, såsom att lägga en produkt i varukorgen. Vi använder även cookies för statistik och anpassad annonsering.

Personuppgiftsansvarig

CADShop Sweden AB är personuppgiftsansvarig, vilket innebär att vi är ansvariga för hur dina personuppgifter behandlas och att dina rättigheter tas tillvara.

Orderbekräftelse från Autodesk

Såhär ser orderbekräftelsen ut som du får från Autodesk när din licens är förnyad eller att en ny beställning är levererad. Mailet nedan skickas från Autodesk <information@autodeskcommunications.com>

Förnyelsemail från Autodesk

Här nedan finns ett mail från Autodesk som beskriver att ni behöver förnya er CAD-licens. Som vi beskrivit är detta något ni inte behöver göra utan vi har koll på din licens och kommer att skicka faktura med följebrev till er som ni betalar för att förlänga licensen. Ni behöver alltså inte agera på mailen som Autodesk skickar ut.

 

AutoCAD®

AutoCAD

Varför välja AutoCAD?

Förenklad dokumentation, innovativ 3D-design & en anpassad upplevelse är tre goda exempel på varför just du borde välja AutoCAD

Bevara konkurrenskraften inom designbranschen med hjälp av AutoCAD.

Maila oss för beställning!

AutoCAD är ett riktigt kraftfullt verktyg när det kommer till design och dokumentation. Du kan därmed maximera din produktivitet. Dela detaljerade ritningar med förenklade dokumentationsverktyg. Arbeta med integrerade system för skrivbord och mobila lösningar med TrustedDWG™-teknik.

För en kickstart så kan du gå kurs hos oss. Både  våran grundkurs och avancerad kurs är väldigt uppskattade av deltagarna. Här finner du en länk till kursschemat

Förbättrade PDF:er

Skapa dokument snabbare med smartare, mindre och mer kraftfulla filer. All text är sökbar och du kan bifoga PDF-filer till dina ritningar för bättre resultat.

Revisionsmoln

Skapa revisionsmoln med mer flexibilitet och ändra dem enkelt. Rita revisionspratbubblor runt nya ändringar i en ritning för att identifiera uppdateringar snabbt. Om ditt revisionsmoln är rektangulärt, polygonalt eller skapat på fri hand är det enklare att redigera storleken och formen med handtag.

Dela designvyer

Samarbeta med projektintressenter genom att publicera dina ritningsidéer i molnet

Dialogrutor med storleksändring

Många dialogrutor har förstorats. Du kan ändra storlek på andra dialogrutor, och AutoCAD kommer ihåg de senaste inställningarna. Visa mer information med mindre rullning, och redigera smidigare i dialogrutor.

3D-utskrift

Du har flera alternativ för 3D-utskrifter: skicka dina 3D-modeller till en extern tjänst för 3D-utskrift. Eller installera verktyget Print Studio och anslut till en 3D-skrivare eller skapa en utskriftsfil för senare bruk.

Smarta centrumlinjer och centrummarkeringar

Det är enkelt att skapa och redigera centrumlinjer och centrummarkeringar. När du flyttar tillhörande objekt, flyttas centrumlinjerna och centrummarkeringarna automatiskt med objektet.

Importera PDF:er

PDF:er har lagts till på listan över format för Importera fil. Importera geometri, TruType-text och rasterbilder från en PDF-fil eller använd dem som underlag i dina teckningar i form av AutoCAD-objekt.

Genomgång av verktyg i AutoCAD

Tips och trix i AutoCAD Zooma

Tips och trix i AutoCAD Quick access toolbar

Svenska mallar & BIM-objekt till Revit LT

Svenska mallar & BIM-objekt till Revit LT

Spara tid med svenska mallar och BIM-objekt från CADShop Sweden AB

CADShop Sweden AB har tagit fasta på att Revit LT inte levereras med några BIM-objekt som standard för arkitektur och konstruktion och har därför tagit fram en BIM- katalog med över 125st unika BIM-objekt. Där finns de BIM-objekt som du behöver för att kunna starta direkt med din design/konstruktion

BIM-objekten följer såklart svensk byggstandard.

Allt gjort för att du snabbt och enkelt skall komma igång med det ”nya” sättet att designa/konstruera och bli produktiv redan från start.

För hjälp med installation klicka här!

Maila oss för pris på din licens

 

Här är de olika mapparna med BIM-objekt

 

I katalogen finns dessa komponenter

 

Detta är ett av BIM-objekten

 

Installation av svenska komponenter

För pdf klicka här

Hur man lägger till Svenska Komponenter till Revit LT 20XX

I mappen ”C:\ProgramData\Autodesk\RLT 20xx\Family Templates” Kopiera in mappen ”Svenska Komponenter” med alla under mappar och filer som finns i den mappen. Sen inne I Revit LT om du vill komma åt dina Svenska Komponenter om du vill ta in en dörr tex. gå på Ribbon fliken Architecture – Door sen till knappen ”Load Family” välj mappen ”Svenska Komponenter” sen ”Dörrar” som du kopierade in tidigare ”C:\ProgramData\Autodesk\RLT xxxx\Family Templates\Svenska Komponenter\Dörrar\” välj där en passande dörr tex. ”Innerdörr – standard.rfa”

 

Hur man lägger till RevitLT(SVE) Svenska Mallfilen (Templates) till Revit LT 20XX

I mappen ”C:\ProgramData\Autodesk\RLT 20xx\Templates” Kopiera in filen ”RevitLT(SVE).rte” till den mappen. När du sen väljer att göra en ny fil: välj New… sen i rutan New Project leta upp filen med Browse knappen ”RevitLT(SVE).rte” I mappen ”C:\ProgramData\Autodesk\RLT 20xx\Templates” sen under Create new klicka i ”Projekt” och sen klicka på ”OK” knappen längst ner

Rabatt på program från Autodesk

Byt till subscription och spara pengar

Du kan byta in era maintenance licenser och få ett kraftigt rabatterat pris på hyreslicenser. I och med detta kan det finnas möjlighet att byta upp eller ner sig till andra produkter. Eftersom Autodesk planerar höja priset successivt på maintenance licenser så kommer ni kunna spara mycket pengar. Fyll i formuläret så kontaktar vi dig med förslag på vad du kan byta till

 

  Ditt namn (obligatorisk)

  Din epost (obligatorisk)

  Produkt du vill byta in

  Produkt du vill byta till

  Ditt meddelande

  Kostnadsfri testversion guide

  Installationsanvisning för att ladda hem en 30 dagars testversion av produkt från Autodesk

  Denna guide fungerar på produkter från Autodesk. Du väljer produkt i steg 3!

  1. Klicka HÄR för att börja

   

  2. Skriv ”Browse” och sedan klicka på ”I want a 30-day free trail”

     

  3. Därefter väljer du ”This computer”.

  4. Väl ”Continue within AVA” eller ”Continue within Autodesk Assistant” .

   

  5. Därefter skriver du i vilken produkt du vill testa i detta fall AutoCAD LT.  Sedan väljer du språk  (svenska finns inte att välja hos Autodesk men går att beställas av oss på CADShop till AutoCAD LT)

  6. När nerladdningen är klar klicka på den lilla grå pilen

  7. Då öppnas en dialogruta, välj ”Öppna”

  8. Välj att zippa upp filen på det förslagna stället genom att  klicka på ”OK” knappen

  9. Låt den zippa upp filen färdigt

  När den är klar körs installationsprogrammet

  10. Sen kommer en ruta upp där du väljer att klicka på Install

  11. Klicka på knappen ”I Accept” när du accepterar Licens- och servicevillkåren som du så klart har läst igenom

  12. Klicka på ”Next”för att gå vidare

  13. Installationsprogrammet föreslår var du ska installera AutoCAD LT oftast vid C:\Program Files\Autodesk\ så klicka på knappen ”Install” för att sätta igång

  installationen

  14. Låt den köra färdigt hela installationen

  15. När installationen är klart klicka på ”Finish”

  16. Nästa ruta somm kommer upp väljer du ”Start a trial” för att starta dina 30 dagars testperiod sen öppnar den upp Autocad LT programmet

  Ha så kul!

   

  Skala&Format – Ritningshuvudet – Lägg till ditt företags logotype.

  Ritningshuvudet – Denna Guide hjälper dig att lägga till din egen logotype i ritningshuvudet i vår applikation Skala & Format

  1. Om man vill ändra på befintligta ritninghuvuden i skala & format här tar vi exemplet för A3 format.

  2. När du tagit in dynamiska blocket om du dubbelklickar på blocket ser du också vad blocket heter i det här fallet CDRHA3 som är ritningshuvudet för A3 liggande ritning.

  3. Gå till mappen där Skala & Format är installerat vanligtvis C:\ProgramData\CADdirekt\CADdirekt SkalaFormat LT starta dwg-filen som heter CDRHA3.dwg.

  4. Där ser du det dynamiska blocket för att ladda in en bild använder du kommandot ”xref” där väljer du att lägga till en bild ”Attach image…”

  5. Här väljer du din förvalda och sparade bild som du sparat i samma mapp som där dwg-filen ligger och trycker ”Open”

  6. Välj ”Relative path” under Path type och tryck på OK.

  7. I vårat fall blev bilden lite liten och vi vill flytta bilden.

  8. flytta bilden med ”move” jag flyttade bilden ner i hörnet bredvid ritningshuvudet.

  9. Skala loggan med kommandot ”scale” välj bild sätt in referänspungt i nedrehörnet mot ritninghuvudet sen i skalfakor tryck ”r” som i referänsskala välj sen referänsskala 1 genom att trycka var den övre högra hörnet på loggan sen välj referänsskala 2 markera övre vänstra hörnet på ritninghuvudet så skala loggan upp till samma höjd som ritninghuvudet. spara nu din dynamiska block med ”save” gå tillbaka till ritning där du vill få in ritninghuvudet med loggan som vi just vi gjort. nu med skala & format verktyget i Autocad lt så väljer du rithuvet för A3

  10. nu med skala & format verktyget i AutoCAD LT så väljer du rithuvet för Liggande A3 lägg in den sen i det nedre högra hörnet

  11. Om rithuvudet kommer in utan loggan så är det för att blocket redan finns i ritningen då behöver du uppdatera blocket radera blocket skriv kommandot ”PURGE” välj sen purge all sen kan du väja ett och ett vilka block som inte ska vara kvar i ritningen av dom som inte används. välj ”purge this item” när du hittar ditt dynamiska block som du vill ta bart eller ”Skip this item” om du vill ha kvar ett annat när du är klar välj ”Avbryt” om du inte vill fortsätta. Nu kan du starta om att ta in rithuvudet med loggan.

  Widget 1 förstasidan

  Det är svårt att välja rätt CAD-program och det kan bli kostsamt att välja fel produkter.

  CADShops affärsidé är att hjälpa våra kunder att välja ut program som passar in i verksamhetens behov.

  Vi erbjuder också olika tjänster och tillbehör kring LT-produkterna som gör det lättare att komma igång och öka effektiviteten i CAD-arbetet.

   

  Sök produktnyckel

  Problem:

  Du vill ta reda på rätt produktnyckel för dina Autodesk ® 2015 produkter.

  Lösning:

  Produktnycklar krävs för installation av Autodesk-produkter och används för att skilja mellan produkter som säljs både fristående och som en del av en produktsvit. Exempel: Installation av AutoCAD 2015 som en punktprodukt kräver produktnyckel 001G 1, men installation av AutoCAD 2015 från Autodesk Product Design Suite Ultimate 2015 kräver produktnyckel 781G 1. Det är samma version av AutoCAD i båda programpaketen, men produktnyckeln särskiljer ett paket från det andra.

  OBS! Säkerställ att du använder rätt produktnyckel för din Autodesk produkt och version när du installerar. Anges en felaktig produktnyckel resulterar dettta i ett Aktiveringsfel för denna produkt.

  Produktnycklarna för Autodesk 2015 är följande. Se tabell nedan.

  Produktnycklar till äldre Autodeskprodukter hittar du här.

   

  Produktnamn

  Produktnyckel

  Autodesk 3ds Max 2015

  128G1

  Autodesk 3ds Max Design 2015

  495G1

  Autodesk 3ds Max Entertainment Creation Suite Premium 2015

  774G1

  Autodesk 3ds Max Entertainment Creation Suite Standard 2015

  661G1

  Autodesk 3ds Max with SoftImage 2015

  978G1

  Pointing Device

  MS-mus eller kompatibelt pekdon device

  Digitizer

  WINTAB support

  Plotter/skrivare

  på samma sätt som AutoCAD LT 2013-2014 – stöd för Systemskrivare och HDI

  Media (DVD)

  nedladdning och installation från DVD

  Browser

  Windows Internet Explorer ® 9.0 (eller senare)

  Sida vid sida Install

  stöds

  .NET Framework

  .NET Framework Version 4.5

   

  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

   

  Produktnamn

  Produktnyckel

  Autodesk 3ds Max 2015

  128G1

  Autodesk 3ds Max Design 2015

  495G1

  Autodesk 3ds Max Entertainment Creation Suite Premium 2015

  774G1

  Autodesk 3ds Max Entertainment Creation Suite Standard 2015

  661G1

  Autodesk 3ds Max with SoftImage 2015

  978G1

  Autodesk Advance Concrete 2015

  960G1

  Autodesk Advance Steel 2015

  959G1

  Autodesk Advance Steel 2015 with AutoCAD

  958G1

  Autodesk Alias Automotive 2015

  710G1

  Autodesk Alias AutoStudio 2015

  966G1

  Autodesk Alias Design 2015

  712G1

  Autodesk Alias Surface 2015

  736G1

  Autodesk AutoCAD 2015

  001G1

  Autodesk AutoCAD Architecture 2015

  185G1

  Autodesk AutoCAD Civil 3D 2015

  237G1

  Autodesk AutoCAD Design Suite Premium 2015

  768G1

  Autodesk AutoCAD Design Suite Standard 2015

  767G1

  Autodesk AutoCAD Design Suite Ultimate 2015

  769G1

  Autodesk AutoCAD Electrical 2015

  225G1

  Autodesk AutoCAD Inventor LT Suite 2015

  596G1

  Autodesk AutoCAD LT 2015

  057G1

  Autodesk AutoCAD LT Civil Suite 2015

  545G1

  Autodesk AutoCAD Map 3D 2015

  129G1

  Autodesk AutoCAD Mechanical 2015

  206G1

  Autodesk AutoCAD MEP 2015

  235G1

  Autodesk AutoCAD OEM 2015

  140G1

  Autodesk AutoCAD P&ID 2015

  448G1

  Autodesk AutoCAD Plant 3D 2015

  426G1

  Autodesk AutoCAD Raster Design 2015

  340G1

  Autodesk AutoCAD Revit LT Suite 2015

  834G1

  Autodesk AutoCAD Structural Detailing 2015

  587G1

  Autodesk AutoCAD Utility Design 2015

  213G1

  Autodesk Bridge Module 2015

  974G1

  Autodesk Building Design Suite Premium 2015

  765G1

  Autodesk Building Design Suite Standard 2015

  784G1

  Autodesk Building Design Suite Ultimate 2015

  766G1

  Autodesk Display Cluster Module for Autodesk VRED Design 2015

  889G1

  Autodesk Education Master Suite 2015

  651G1

  Autodesk Entertainment Creation Suite For Education 2015

  656G1

  Autodesk Entertainment Creation Suite Ultimate 2015

  793G1

  Autodesk Fabrication CADmep 2015

  839G1

  Autodesk Fabrication CAMduct 2015

  842G1

  Autodesk Fabrication CAMduct Components 2015

  844G1

  Autodesk Fabrication ESTmep 2015

  841G1

  Autodesk Fabrication RemoteEntry 2015

  845G1

  Autodesk Fabrication Tracker 2015

  843G1

  Autodesk Factory Design Suite Premium 2015

  757G1

  Autodesk Factory Design Suite Standard 2015

  789G1

  Autodesk Factory Design Suite Ultimate 2015

  760G1

  Autodesk Geotechnical Module 2015

  973G1

  Autodesk HSMWorks Premium 2015

  872G1

  Autodesk HSMWorks Professional 2015

  873G1

  Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2015

  786G1

  Autodesk Infrastructure Design Suite Standard 2015

  787G1

  Autodesk Infrastructure Design Suite Ultimate 2015

  785G1

  Autodesk InfraWorks 2015

  808G1

  Autodesk InfraWorks 360 – companion 2015

  976G1

  Autodesk InfraWorks 360 2015

  927G1

  Autodesk Inventor 2015

  208G1

  Autodesk Inventor Engineer-to-Order Series 2015

  805G1

  Autodesk Inventor Engineer-to-Order Server 2015

  752G1

  Autodesk Inventor HSM 2015

  969G1

  Autodesk Inventor LT 2015

  529G1

  Autodesk Inventor OEM 2015

  798G1

  Autodesk Inventor Professional 2015

  797G1

  Autodesk Maya 2015

  657G1

  Autodesk Maya Entertainment Creation Suite Standard 2015

  660G1

  Autodesk Maya LT 2015

  923G1

  Autodesk Maya with SoftImage 2015

  977G1

  Autodesk MotionBuilder 2015

  727G1

  Autodesk Mudbox 2015

  498G1

  Autodesk Navisworks Manage 2015

  507G1

  Autodesk Navisworks Simulate 2015

  506G1

  Autodesk Plant Design Suite Premium 2015

  763G1

  Autodesk Plant Design Suite Standard 2015

  788G1

  Autodesk Plant Design Suite Ultimate 2015

  764G1

  Autodesk Point Layout 2015

  925G1

  Autodesk Product Design Suite for Education 2015

  654G1

  Autodesk Product Design Suite Premium 2015

  782G1

  Autodesk Product Design Suite Standard 2015

  783G1

  Autodesk Product Design Suite Ultimate 2015

  781G1

  Autodesk ReCap 2015

  919G1

  Autodesk Revit 2015

  829G1

  Autodesk Revit Architecture 2015

  240G1

  Autodesk Revit LT 2015

  828G1

  Autodesk Revit MEP 2015

  589G1

  Autodesk Revit Structure 2015

  255G1

  Autodesk River and Flood Analysis Module 2015

  972G1

  Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2015

  547G1

  Autodesk Showcase 2015

  262G1

  Autodesk Simulation CFD 2015

  809G1

  Autodesk Simulation CFD 2015 Advanced

  810G1

  Autodesk Simulation CFD 2015 Connection for NX

  815G1

  Autodesk Simulation CFD 2015 Connection for Parasolid

  824G1

  Autodesk Simulation CFD 2015 Connection for Pro/E

  822G1

  Autodesk Simulation CFD 2015 Design Study Environment

  812G1

  Autodesk Simulation CFD 2015 Motion

  811G1

  Autodesk Simulation Composite Analysis 2015

  899G1

  Autodesk Simulation Composite Design 2015

  918G1

  Autodesk Simulation DFM 2015

  837G1

  Autodesk Simulation Mechanical 2015

  669G1

  Autodesk Simulation Moldflow Adviser Premium 2015

  571G1

  Autodesk Simulation Moldflow Adviser Standard 2015

  570G1

  Autodesk Simulation Moldflow Adviser Ultimate 2015

  572G1

  Autodesk Simulation Moldflow Insight Premium 2015

  574G1

  Autodesk Simulation Moldflow Insight Premium 2015

  574G1

  Autodesk Simulation Moldflow Insight Standard 2015

  573G1

  Autodesk Simulation Moldflow Insight Ultimate 2015

  575G1

  Autodesk Simulation Moldflow Synergy 2015

  579G1

  Autodesk SketchBook Designer 2015

  741G1

  Autodesk SketchBook Pro 2015

  871G1

  Autodesk Smoke 2015 for Mac OS X

  776G1

  Autodesk Softimage 2015

  590G1

  Autodesk Softimage Entertainment Creation Suite Standard 2015

  662G1

  Autodesk Vault Collaboration 2015

  549G1

  Autodesk Vault Collaboration AEC 2015

  801G1

  Autodesk Vault Office 2015

  555G1

  Autodesk Vault Professional 2015

  569G1

  Autodesk Vault Workgroup 2015

  559G1

  Autodesk Vehicle Tracking 2015

  955G1

  Autodesk VRED 2015

  884G1

  Autodesk VRED Design 2015

  885G1

  Autodesk VRED Presenter 2015

  888G1

  Autodesk VRED Professional 2015

  886G1

  Autodesk VRED Server 2015

  887G1

  CADdoctor for Autodesk Simulation 2015

  577G1

  Enterprise Multi-Flex Enhanced Bundle 2015

  980G1

  mental ray Standalone 2015

  718G1

  T1 Enterprise Multi-flex 2015

  535G1

  T1 Enterprise Multi-flex Prior Version 2015

  773G1

  T1 Enterprise Multi-flex Standard Bundle 2015

  891G1

  T1 Enterprise Multi-Flex Standard Prior Version Bundle 2015

  897G1

   

  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

  xXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

  Systemkrav Autodesk AutoCAD LT

  Operativsystem

  • Microsoft ® Windows ® 8/8.1
  • Microsoft Windows 8/8.1 pro
  • Microsoft Windows 8/8.1 Enterprise
  • Microsoft Windows 7 Enterprise
  • Microsoft Windows 7 Ultimate
  • Microsoft Windows 7 Professional
  • Microsoft Windows 7 Home Premium

  CPU-typ

  För 32-bitars AutoCAD LT 2015:

  • 32-bitars Intel ® Pentium ® 4 eller AMD Athlon ™ Dual Core, 3.0 GHz eller bättre med SSE2-teknologi

  för 64-bitars AutoCAD LT 2015:

  • AMD Athlon 64 med SSE2-teknologi
  • AMD Opteron ™ med SSE2-teknologi
  • Intel ® Xeon ® med Intel EM64T-stöd och SSE2-teknologi

  Intel Pentium 4 med Intel EM64T-stöd och SSE2-teknologi

  Minne

  2 GB

  Display Resolution

  1024 x 768 med True Color

  Bildskärmskort

  stöder Windows grafikkort för 1024 x 768 med True Color-funktioner

  Diskutrymme

  Installation 4.0 GB

  Pointing Device

  MS-mus eller kompatibelt pekdon device

  Digitizer

  WINTAB support

  Plotter/skrivare

  på samma sätt som AutoCAD LT 2013-2014 – stöd för Systemskrivare och HDI

  Media (DVD)

  nedladdning och installation från DVD

  Browser

  Windows Internet Explorer ® 9.0 (eller senare)

  Sida vid sida Install

  stöds

  .NET Framework

  .NET Framework Version 4.5

  Tillbaka till sidan Produkter.

  Systemkrav för äldre AutoCAD LT versioner

  Här nedan kan du se systemkraven för äldre AutoCAD LT från version 2004 till 2018.

   

   

   

  Systemkrav för AutoCAD LT 2018 Systemkrav för AutoCAD LT 2017 Systemkrav för AutoCAD LT 2016 Systemkrav för AutoCAD LT 2015 Systemkrav för AutoCAD LT 2014 Systemkrav för AutoCAD LT 2013 Systemkrav för AutoCAD LT 2012 Systemkrav för AutoCAD LT 2011 Systemkrav för AutoCAD LT 2010 Systemkrav för AutoCAD LT 2009 Systemkrav för AutoCAD LT 2008 Systemkrav för AutoCAD LT 2007 Systemkrav för AutoCAD LT 2006 Systemkrav för AutoCAD LT 2005 Systemkrav för AutoCAD LT 2004

  Systemkrav för AutoCAD LT 2018

  • Microsoft® Windows® 10 (desktop OS), Microsoft Windows 8.1 with Update KB2919355, Microsoft Windows 7 SP1
  • 1 gigahertz (GHz) or faster 32-bit (x86) or 64-bit (x64) processor
  • Memory 2 GB (4 GB recommended)
  • 1360×768 (1920×1080 or higher recommended) with True Color. 125% Desktop Scaling (120 DPI) or less recommended. For AutoCAD LT 2017.1 Update: Conventional Displays: 1360×768 (1920×1080 recommended) with True Color.                                                                                                                           High Resolution & 4K Displays: Resolutions up to 3840×2160 supported on Windows 10, 64 bit systems (with capable display card)
  • Windows display adapter capable of 1360 x 768 with True Color capabilities and DirectX® 9 ¹. DirectX 11 compliant card recommended.¹ DirectX 9 recommended by supported OS
  • Installation 4.0 GB disk space
  • Windows Internet Explorer® 11 or later
  • Deployment via Deployment Wizard.

   The license server and all workstations that will run applications dependent on network licensing must run TCP/IP protocol.

   Either Microsoft® or Novell TCP/IP protocol stacks are acceptable. Primary login on workstations may be Netware or Windows.

   In addition to operating systems supported for the application, the license server will run on the Windows Server® 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2008, Windows 2008 R2 Server editions.

   Citrix® XenApp™ 7.6, Citrix® XenDesktop™ 7.6.

  • .NET Framework: .NET Framework Version 4.6

  Åter till överst på sidan

  Systemkrav för AutoCAD LT 2017

  • Microsoft® Windows® 10 (desktop OS), Microsoft Windows 8.1 with Update KB2919355, Microsoft Windows 7 SP1
  • 1 gigahertz (GHz) or faster 32-bit (x86) or 64-bit (x64) processor
  • Memory 2 GB (4 GB recommended)
  • 1360×768 (1600×1050 or higher recommended) with True Color. 125% Desktop Scaling (120 DPI) or less recommended. For AutoCAD LT 2017.1 Update: Conventional Displays: 1360×768 (1920×1080 recommended) with True Color.                                                                                                                                 High Resolution & 4K Displays: Resolutions up to 3840×2160 supported on Windows 10, 64 bit systems (with capable display card)
  • Windows display adapter capable of 1360×768 with True Color capabilities and DirectX® 9 ¹. DirectX 11 compliant card recommended. For AutoCAD LT 2017.1 Update: Windows display adapter capable of 1920×1080 with True Color capabilities and DirectX 9 ¹. DirectX 11 compliant card recommended. High Resolution & 4K Displays: Windows display adapter capable of resolutions up to 3840×2160 and manufacturer-recommended for high resolution applications with True Color capabilities and DirectX 9 ¹. DirectX 11 compliant card recommended.
  • Installation 4.0 GB disk space

  Åter till överst på sidan

  Systemkrav för AutoCAD LT 2016

  • Operating System: Microsoft® Windows® 10 (requires AutoCAD LT 2016 SP1), Microsoft Windows 8/8.1, Microsoft Windows 7
  • CPU Type: Minimum Intel® Pentium® 4 or AMD Athlon™ 64 processor
  • Memory: For 32-bit AutoCAD LT 2016:
   • 2 GB (3 GB recommended)

   For 64-bit AutoCAD LT 2016:

   • 4 GB (8 GB recommended)
  • Display Resolution: 1024×768 with True Color
  • Display Card: Windows display adapter capable of 1024×768 with True Color capabilities and DirectX® 9. DirectX 11 compliant card recommended.
  • Disk Space: Installation 4.0 GB
  • Browser: Windows Internet Explorer® 9.0 (or later)
  • .NET Framework: .NET Framework Version 4.5
  • Additional Requirements for Large Datasets: 64-bit Operating Systems are recommended if you are working with Large Datasets, Point Clouds and 3D Modeling.

  Åter till överst på sidan

  Systemkrav för AutoCAD LT 2015

  • Operating System: Microsoft® Windows® 8/8.1, Microsoft Windows 8/8.1 Pro, Microsoft Windows 8/8.1 Enterprise, Microsoft Windows 7 Enterprise, Microsoft Windows 7 Ultimate, Microsoft Windows 7 Professional, Microsoft Windows 7 Home Premium
  • CPU Type For 32-bit AutoCAD LT 2015:
   • 32-bit Intel® Pentium® 4 or AMD Athlon™ Dual Core, 3.0 GHz or higher with SSE2 technology

   For 64-bit AutoCAD LT 2015:

   • AMD Athlon 64 with SSE2 technology
   • AMD Opteron™ with SSE2 technology
   • Intel® Xeon® with Intel EM64T support with SSE2 technology
   • Intel Pentium 4 with Intel EM64T support with SSE2 technology
  • Memory: 2 GB
  • Display Resolution: 1024×768 with True Color
  • Display Card: Supports Windows display adapter capable of 1024×768 with True Color capabilities
  • Disk Space: Installation 4.0 GB
  • Pointing Device: MS-Mouse compliant device
  • Digitizer: WINTAB support
  • Plotter/Printer: Same as AutoCAD LT 2013-2014 — system printer and HDI support
  • Browser: Windows Internet Explorer® 9.0 (or later)
  • Side-by-side Install: Supported
  • .NET Framework: .NET Framework Version 4.5

  Systemkrav för AutoCAD LT 2014

  Note: AutoCAD LT 2014 is the final version of AutoCAD LT software that will be supported on the Microsoft® Windows® XP operating system.

  For 32-bit AutoCAD LT 2014

  • Windows® 8 and Windows® 8.1 Standard, Enterprise, or Professional edition, Windows® 7 Enterprise, Ultimate, Professional, or Home Premium edition, or Windows XP® Professional or Home edition (SP3 or later) operating system
  • For Windows® 8, and Windows® 8.1, and Windows 7: Intel® Pentium® 4 or AMD Athlon™ dual-core processor, 3.0 GHz or higher with SSE2 technology
  • For Windows XP: Pentium 4 or Athlon dual-core processor, 1.6 GHz or higher with SSE2 technology
  • 2 GB RAM
  • 4 GB free disk space for installation
  • 1,024 x 768 VGA display with true color
  • Microsoft® Internet Explorer® 7 or later web browser
  • Install from download or DVD

  For 64-bit AutoCAD LT 2014

  • Windows® 8 and Windows® 8.1 Standard, Enterprise, or Professional edition, Windows 7 Enterprise, Ultimate, Professional, or Home Premium edition (compare Windows versions), or Windows XP Professional (SP2 or later)
  • AMD Athlon™ 64 with SSE2 technology, AMD Opteron™ processor with SSE2 technology, Intel® Xeon® processor with Intel EM64T support with SSE2 technology, or Pentium 4 with Intel EM64T support with SSE2 technology
  • 2 GB RAM
  • 4 GB free disk space for installation
  • 1,024 x 768 VGA display with true color
  • Internet Explorer 7.0 or later
  • Install from download or DVD

  Åter till överst på sidan

  Systemkrav för AutoCAD LT 2013

  For 32-Bit Windows AutoCAD LT 2013

  • Windows® 8 Standard, Enterprise, or Professional edition (requires installation of AutoCAD LT 2013 Service Pack 2); Microsoft® Windows® 7 Enterprise, Ultimate, Professional, or Home Premium edition (SP3 or later) with an Intel® Pentium® 4 or AMD Athlon™ dual-core processor, 3.0 GHz or higher with SSE2 technology.Or
  • Microsoft® Windows® XP Professional or Home edition (SP3 or later) with an Intel Pentium 4 or AMD Athlon dual-core processor, 1.6 GHz or higher with SSE2 technology
  • 1 GB RAM
  • 1.4 GB free disk space for installation
  • 1,024 x 768 VGA display with true color
  • Internet Explorer 7.0 or later
  • Install from download or DVD

   

  For 64-Bit Windows AutoCAD LT 2013

  • Windows® 8 Standard, Enterprise, or Professional edition (requires installation of AutoCAD LT 2013 Service Pack 2); Windows 7 Enterprise, Ultimate, Professional, or Home Premium edition; or Microsoft Windows XP Professional edition (SP2 or later)
  • AMD Athlon™ 64 with SSE2 technology, AMD Opteron® processor with SSE2 technology, Intel® Xeon® processor with Intel EM64T support with SSE2 technology, or Intel Pentium 4 with Intel EM64T support with SSE2 technology
  • 2 GB RAM
  • 4 GB free disk space for installation
  • 1,024 x 768 VGA display with true color
  • Internet Explorer 7.0 or later
  • Install from download or DVD

  Åter till överst på sidan

  Systemkrav för AutoCAD LT 2012

  For 32-Bit AutoCAD LT 2012

  • Microsoft® Windows® XP Professional or Home edition (SP3 or later)
  • Intel® Pentium® 4 or AMD Athlon™ dual-core, 1.6 GHz or higher with SSE2 technology
  • 1 GB RAM
  • 1.4 GB free disk space for installation
  • 1,024 x 768 VGA display with true color
  • Microsoft® Internet Explorer® 7.0 or later
  • Install from download or DVD Or
  • Microsoft® Windows 7 including Enterprise, Ultimate, Professional, or Home Premium edition or Microsoft® Windows Vista® (SP2 or later) including Enterprise, Business, Ultimate, or Home Premium edition
  • Intel Pentium 4 or AMD Athlon dual-core processor, 3.0 GHz or higher with SSE2 technology
  • 1 GB RAM
  • 1.4 GB free disk space for installation
  • 1,024 x 768 VGA display with true color
  • Internet Explorer 7.0 or later
  • Install from download or DVD

   

  For 64-Bit AutoCAD LT 2012

  • Microsoft Windows XP Professional edition (SP2 or later), Windows Vista (SP2 or later) including Enterprise, Business, Ultimate edition, or Home Premium, or Windows 7 Enterprise, Ultimate, Professional or Home Premium edition
  • AMD Athlon™ 64 with SSE2 technology, AMD Opteron™ with SSE2 technology, Intel® Xeon® with Intel EM64T support with SSE2 technology, or Intel Pentium 4 with Intel EM64T support with SSE2 technology
  • 1 GB RAM
  • 1.4 GB free disk space for installation
  • 1,024 x 768 VGA display with true color
  • Microsoft Internet Explorer 7.0 or later
  • Install from download or DVD

  Åter till överst på sidan

  Systemkrav för AutoCAD LT 2011

  32-bit Operating Systems

  • Microsoft® Windows® XP Professional or Home edition (SP2 or later)
  • Intel® Pentium® 4 or AMD Athlon™ Dual Core, 1.6 GHz or Higher with SSE2 technology
  • 1 GB RAM
  • 1.3 GB free disk space for installation
  • 1,024 x 768 VGA display with True Color
  • Microsoft® Internet Explorer® 7.0 or later
  • Install from download or DVD Or
  • Microsoft® Windows Vista® (SP1 or later) including Enterprise, Business, Ultimate, or Home Premium edition or Microsoft® Windows 7 including Enterprise, Ultimate, Professional, or Home Premium edition
  • Intel Pentium 4 or AMD Athlon dual-core processor, 3.0 GHz or higher with SSE2 technology
  • 1 GB RAM
  • 1.2 GB free disk space for installation
  • 1,024 x 768 VGA display with True Color
  • Internet Explorer 7.0 or later
  • Install from download or DVD

   

  64-bit Operating Systems

  • Microsoft Windows XP Professional edition (SP2 or later), Windows Vista (SP1 or later) including Enterprise, Business, or Ultimate edition, or Windows 7 Enterprise, Ultimate, Professional or Home Premium edition
  • AMD Athlon™ 64 with SSE2 technology, AMD Opteron™ with SSE2 technology, Intel® Xeon® with Intel EM64T support with SSE2 technology, or Intel Pentium 4 with Intel EM64T support with SSE2 technology
  • 1 GB RAM
  • 1.5 GB free disk space for installation
  • 1,024 x 768 VGA display with True Color
  • Microsoft Internet Explorer 7.0 or later
  • Install from download or DVD

  Åter till överst på sidan

  Systemkrav för AutoCAD LT 2010

  32-bit Operating Systems

  • Microsoft Windows Vista
  • Microsoft® Windows Vista® (Enterprise, Business, Ultimate, Home Premium) operating system (SP1 or later)
  • Intel® Pentium® 4 processor or AMD Athlon® dual-core processor, 3.0 GHz or greater with SSE2 technology
  • 1 GB RAM
  • 850 MB free disk space for installation
  • 1,024 x 768 VGA display with true colour
  • Microsoft® Internet Explorer® 7.0 web browser or later
  • DVD drive
  • Microsoft Windows XP Professional
  • Microsoft® Windows® XP Professional or Home Edition operating system (SP2 or later)
  • Intel Pentium 4 or AMD Athlon dual-core processor, 1.6 GHz or greater with SSE2 technology
  • 512 MB RAM
  • 850 MB free disk space for installation
  • 1,024 x 768 VGA display with true colour
  • Microsoft Internet Explorer 7.0 web browser or later
  • DVD drive

  64-bit Operating Systems

  • Microsoft Windows Vista (Enterprise, Business, Ultimate, Home Premium) operating system (SP1 or later) or
  • Windows XP Professional x64 Edition (SP2 or later)
  • AMD Athlon with SSE2 technology, AMD Opteron® processor with SSE2 technology, Intel® Xeon® processor with
  • Intel EM64T support and SSE2 technology, or Intel Pentium 4 with Intel EM64T support and SSE2 technology
  • 2 GB RAM
  • 1 GB free space for installation
  • 1,024 x 768 VGA display with true colour
  • DVD drive

  Åter till överst på sidan

  Systemkrav för AutoCAD LT 2009

  32-bit Operating Systems

  • Intel® Pentium® 4 processor or AMD Athlon, 2.2 GHz or greater
  • Intel or AMD Dual Core processor, 1.6 GHz or greater
  • Microsoft® Windows Vista™, Windows® XP SP2 operating systems
  • 512 MB RAM Microsoft Windows XP
  • 1 GB RAM Microsoft Windows Vista
  • 550 MB free disk space for installation
  • 1024×768 VGA with True Color
  • Microsoft® Internet Explorer® 6.0 internet browser (SP1 or higher)
  • CD-ROM or DVD drive

  64-bit Operating Systems

  • Windows XP Professional x64 Edition or Windows Vista 64-bit
  • AMD® 64 or Intel EM64T processor
  • 2GB RAM
  • 550 MB free disk space for installation
  • AutoCAD LT 64-bit cannot be installed on a 32-bit Windows Operating System
   • Intel® Pentium® 4, 2.2 GHz Recommended
   • Microsoft® Windows Vista™ Home Basic, Home Premium, Ultimate, Business and Enterprise, XP Home & Professional
   • SP2, Windows® 2000 SP4
   • 512 MB RAM
   • 550 MB free disk space for installation
   • 1024×768 VGA with True Color
   • Microsoft® Internet Explorer® 6.0 SP1 or higher

  Åter till överst på sidan

  Systemkrav för AutoCAD LT 2008

  • Intel® Pentium® 4, 2.2 GHz Recommended
  • Microsoft® Windows Vista™ Home Basic, Home Premium, Ultimate, Business and Enterprise, XP Home & Professional
  • SP2, Windows® 2000 SP4
  • 512 MB RAM
  • 550 MB free disk space for installation
  • 1024×768 VGA with True Color
  • Microsoft® Internet Explorer® 6.0 SP1 or higher
  • Intel® Pentium® IV recommended, Pentium III 800 minimum
  • Microsoft® Windows® XP Home & Professional SP1 or SP2, Windows XP for Tablet PC SP2, or Windows® 2000 SP3 or SP4
  • 512 MB RAM
  • 550 MB free disk space for installation
  • 1024 x 768 with True Color
  • Microsoft® Internet Explorer 6.0 SP1 or higher
  • CD-ROM drive
  • Mouse, trackball, or compatible pointing device

  Åter till överst på sidan

  Systemkrav för AutoCAD LT 2007

  • Intel® Pentium® IV recommended, Pentium III 800 minimum
  • Microsoft® Windows® XP Home & Professional SP1 or SP2, Windows XP for Tablet PC SP2, or Windows® 2000 SP3 or SP4
  • 512 MB RAM
  • 550 MB free disk space for installation
  • 1024 x 768 with True Color
  • Microsoft® Internet Explorer 6.0 SP1 or higher
  • CD-ROM drive
  • Mouse, trackball, or compatible pointing device

  Åter till överst på sidan

  Systemkrav för AutoCAD LT 2006

  • Intel® Pentium® III or compatible processor, 800 MHz or higher
  • Microsoft® Windows® XP (Professional, Home Edition, or Tablet PC Edition with SP1 or SP2), Windows 2000 Professional with SP4
  • 512 MB RAM
  • 300 MB free disk space for installation
  • 1024×768 VGA with true color
  • Microsoft Internet Explorer 6.0 (SP1)
  • CD-ROM drive
  • Mouse, trackball, or compatible pointing device

  Åter till överst på sidan

  Systemkrav för AutoCAD LT 2005

  • Intel® Pentium® III or later, with 800 MHz processor
  • Microsoft® Windows® XP (Professional, Home Edition, or Tablet PC Edition) or Windows 2000 Professional
  • 256 MB RAM
  • 300 MB free disk space for installation
  • 1024×768 VGA with true color
  • Microsoft Internet Explorer 6.0
  • CD-ROM drive

  Åter till överst på sidan

  Systemkrav för AutoCAD LT 2004

  • Intel Pentium III or later, with 800 MHz processor, or compatible
  • Microsoft Windows XP (Professional, Home Edition, or Tablet PC Edition), Windows 2000 Professional, or Windows NT 4.0 (SP6a or later)
  • 128 MB (minimum), 256 MB RAM (recommended)
  • 200 MB free disk space
  • 1024×768 VGA with true color (minimum)
  • Microsoft Internet Explorer 6
  • CD-ROM drive
  • Mouse or other pointing device

  Åter till överst på sidan

  Tillbaka till sidan Produkter.

  Videoklipp AutoCAD LT

   

  Grundläggande ritningsprogram för 2D CAD-ritningar

  Designarbetet går snabbare med AutoCAD LT® 2D-ritprogram för Windows och Mac OS X. Dela exakt dokumentation med tillförlitligheten hos TrustedDWG™-teknik. Anslut arbetsflödet för 2D CAD-program över integrerade lösningar för skrivbord, moln och mobila enheter.Ta del av AutoCAD LT-demovideon (1:58 min.)Grundläggande ritningsprogram för 2D CAD-ritningarDesignarbetet går snabbare med AutoCAD LT® 2D-ritprogram för Windows och Mac OS X. Dela exakt dokumentation med tillförlitligheten hos TrustedDWG™-teknik. Anslut arbetsflödet för 2D CAD-program över integrerade lösningar för skrivbord, moln och mobila enheter.

  Ta del av AutoCAD LT-demovideon (1:58 min.)

  (Texten ovan kopierad från Autodesks sida. Bör omformuleras. Det samma gäller för bilder och bildtext nedan!)

  Funktioner i AutoCAD LT

  1A

   

  Logotype_CADShop