AutoCAD LT, CADdirekt, POINT smart, SketchUp, Skala & Format LT, även övriga Autodeskprodukter
?>

PRODKAT: VVS-lösn

CADdirekt VVS

Maila oss för beställning 

CADdirekt VVS hette tidigare AutoVVS för AutoCAD och den nya applikationen har samma grundtanke. Den är utvecklad av VVS:are för VVS:are.

Applikationen består av 3 olika grundverktyg:

  • Ventilation
  • Rör
  • Schema

Personligt anpassade inställningar Nya CADdirekt VVS har utvecklats för att du lättare själv ska kunna styra utformningen av systemen. Du kan enkelt ändra samtliga systeminställningar utifrån en grundstruktur till en egen struktur. De ändringar du gjort kan enkelt sparas och delat med andra personer inom samma projekt eller organisation.

Utforma dokumenten som du vill Applikationen sätter inga begränsningar för hur dina handlingar kommer att se ut och gör inget som du inte själv väljer att göra. Har du bara kunskapen att dimensionera ett VVS system kommer du kunna producera korrekta ritningar på egen hand.

CADdirekt VVS är det perfekta projekteringsverktyget för konsulter och entreprenörer som vill ha kontroll över det som ritas. I systemet finns tydliga verktyg för konstruktion och schema.

Kompatibelt och stabilt CADdirekt VVS är en modern 2D applikation kompatibel med alla erkända CAD-plattformar och filformat kopplade till CAD.

Nyhet! I Samarbete mellan CADdirekt och KNX Sweden har CADdirekt VVS anpassats till att följa strukturen som KNC Sweden redovisar i KNX Handboken. CADdirekt är idag den enda CAD applikation som har fullt stöd för att redovisa KNX system enligt Konsulthandboken från KNX Sweden.

Maila oss för beställning 

CADdirekt finns till följande CAD plattformar: Pris AutoCAD LT 3.900/år AutoCAD 3900/år

POINT smart VVS

POINT smart VVS är avsedd för VVS-konsulter, VVS-konstruktörer och installatörer. Alla funktioner är överskådligt upplagda i logiska verktygs­fält.

Programmet innehåller alla funktioner som erfordras för att framgångs­rikt fram­ställa VVS handlingar för rör, schema och ventilation.

Schema funktioner ger användaren alla verktyg som kan behövas för att rita olika typer av schema.

  • Schema för Ventilation innehåller funktioner för att definiera kanaler och kors­värme­växlare. Till dessa funktioner finns tillgängliga symboler för olika luftdefinitioner (frånluft, avluft, uteluft, tilluft, återluft och överluft).
  • Schema för Rör innehåller funktion för att rita rör och till detta tillhörande symboler som pumpar och fläktar, v ärme, säkerhets­ventiler, styrventiler, stängningsventiler och behållare i olika typer av media som tappvatten, blandvatten, spillvatten, avlopp, värme primär, värme sekundär, varmvatten­­­cirkulation, ånga, olja, gas, köldbärare, mm.
  • Schema för Styr innehåller funktioner för att rita fyra typer av styrledning med tillhörande symboler för ställdon, mätinstrument och givare.

Rör funktioner ger användaren alla verktyg som kan behövas för att rita olika typer av rörsystem, som tex kallvatten, varmvatten, tappvatten, blandvatten, spillvatten, avlopp, värme primär, värme sekundär, varmvatten­cirkulation, ånga, olja, gas, köldbärare, mm.

Rörredigering ger användaren möjlighet att ta bort symboler från rör med återslutnings­­automatik, rita korsanslutningar med cirkel, rita runda böjar mm.

Ventilation innehåller verktyg för att definiera olika typer och delar av ventilations­­kanaler för uteluft, tilluft, frånluft, avluft, återluft och överluft.

Funktionerna är uppdelade i i verktygsfält för kanaler, böjar, t-kors, cirkulära x-kors, dimensions­­förändringar, formförändringar, påstick, don, symboler/kanaldetaljer samt markeringar och inställningar.

POINT smart VVS innehåller en hel del andra smarta funktioner samt en enklare variant av layoutdelen. Alla handlingar kan mängdas och man kan skapa sex olika rapporter som tex. kalkyl, specifikation, teknisk specifikation och beskrivning.

 

Tillbaka till sidan Produkter.