AutoCAD LT, CADdirekt, POINT smart, SketchUp, Skala & Format LT, även övriga Autodeskprodukter
?>

POINT smart EL&TELE

POINT smart EL och TELEPOINT smart EL&TELEregistrering  vänder sig i första hand mot elkonsulter, elkonstruktörer och installatörer.

De symboler som ingår är företrädesvis upprättade enligt SS-IEC 617, även fyllda symboler för infälld installation finns under en egen flyout. En del av symbolerna innehåller attribut som är möjliga att redigera.

Programmet innehåller lätthanterliga funktioner för:

Belysning; knappen för belysning öppnar ett verktygsfält med symboler och kommandon för belysningsanläggningar. Allt som ritas med detta verktyg hamnar i lagergrupp belysning.

Kraft; Knappen för kraft öppnar ett verktygsfält med symboler och kommandon för projektering av allmän kraft. Allt som ritas med detta verktyg hamnar i lagergrupp kraft.

Kanalisation; Knappen för kanalisation öppnar ett verktygsfält med symboler och kommandon för projektering av kanalisation. Samtliga kabelstegar och kabelrännor ritas i full 3D med hjälp av block som består av solider. Även enklare 2D kanalisition kan ritas med verktysfältet 2D Kanalisation ritas.

EIB; Knappen för EIB öppnar ett verktygsfält med symboler och kommandon för EIB anläggningar.

Elvärme; Knappen för elvärme öppnar ett verktygsfält med symboler och kommandon för elvärmeanläggning. Allt som ritas med detta verktyg hamnar i lagergrupp elvärme.

Tele / teleregistrering är två funktioner för att rita teleanläggningar och teleregistrering. Teleregistrering har två delar en för äldre teleregistrering och en för ny teleregistrering.

Central; Knappen öppnar verktygsfältet för enlinjeschemaritning av centraler. Med knappen initiera centralritning öppnas en A4-blankett för att rita centralritning, upprättad enligt Bygghandlingar 90. Med knappen initiera kretsschema öppnas  en A4 blankett för att rita kretsschema, upprättad enligt Bygghandlingar 90.

Även här finner man en hel del av smarta funktioner och en enklare variant av layoutdelen som innehåller fem basfunktioner som väggar, väggöppningar, dörrar, fönster och isolering.

Alla handlingar kan mängdas och man kan skapa sex olika rapporter tex. kalkyl, specifikation, teknisk specifikation och beskrivning.

el-bild1  el-bild2  el-bild3

Tillbaka till sidan Produkter.