AutoCAD LT, CADdirekt, POINT smart, SketchUp, Skala & Format LT, även övriga Autodeskprodukter
?>

POINT smart VVS

POINT smart VVSPOINT smart VVS är avsedd för VVS-konsulter, VVS-konstruktörer och installatörer. Alla funktioner är överskådligt upplagda i logiska verktygs­fält.

Programmet innehåller alla funktioner som erfordras för att framgångs­rikt fram­ställa VVS handlingar för rör, schema och ventilation.

Schema funktioner ger användaren alla verktyg som kan behövas för att rita olika typer av schema.

  • Schema för Ventilation innehåller funktioner för att definiera kanaler och kors­värme­växlare. Till dessa funktioner finns tillgängliga symboler för olika luftdefinitioner (frånluft, avluft, uteluft, tilluft, återluft och överluft).
  • Schema för Rör innehåller funktion för att rita rör och till detta tillhörande symboler som pumpar och fläktar, v ärme, säkerhets­ventiler, styrventiler, stängningsventiler och behållare i olika typer av media som tappvatten, blandvatten, spillvatten, avlopp, värme primär, värme sekundär, varmvatten­­­cirkulation, ånga, olja, gas, köldbärare, mm.
  • Schema för Styr innehåller funktioner för att rita fyra typer av styrledning med tillhörande symboler för ställdon, mätinstrument och givare.

Rör funktioner ger användaren alla verktyg som kan behövas för att rita olika typer av rörsystem, som tex kallvatten, varmvatten, tappvatten, blandvatten, spillvatten, avlopp, värme primär, värme sekundär, varmvatten­cirkulation, ånga, olja, gas, köldbärare, mm.

Rörredigering ger användaren möjlighet att ta bort symboler från rör med återslutnings­­automatik, rita korsanslutningar med cirkel, rita runda böjar mm.

Ventilation innehåller verktyg för att definiera olika typer och delar av ventilations­­kanaler för uteluft, tilluft, frånluft, avluft, återluft och överluft.

Funktionerna är uppdelade i i verktygsfält för kanaler, böjar, t-kors, cirkulära x-kors, dimensions­­förändringar, formförändringar, påstick, don, symboler/kanaldetaljer samt markeringar och inställningar.

POINT smart VVS innehåller en hel del andra smarta funktioner samt en enklare variant av layoutdelen. Alla handlingar kan mängdas och man kan skapa sex olika rapporter som tex. kalkyl, specifikation, teknisk specifikation och beskrivning.

vvs-bild1  vvs-bild2 vvs-bild3

Tillbaka till sidan Produkter.