AutoCAD LT, CADdirekt, POINT smart, SketchUp, Skala & Format LT, även övriga Autodeskprodukter
?>

Ritningshuvudet – Denna Guide hjälper dig att lägga till din egen logotype i ritningshuvudet i vår applikation Skala & Format

1. Om man vill ändra på befintligta ritninghuvuden i skala & format här tar vi exemplet för A3 format.

1

2. När du tagit in dynamiska blocket om du dubbelklickar på blocket ser du också vad blocket heter i det här fallet CDRHA3 som är ritningshuvudet för A3 liggande ritning.

2

3. Gå till mappen där Skala & Format är installerat vanligtvis C:\ProgramData\CADdirekt\CADdirekt SkalaFormat LT starta dwg-filen som heter CDRHA3.dwg.

5

4. Där ser du det dynamiska blocket för att ladda in en bild använder du kommandot ”xref” där väljer du att lägga till en bild ”Attach image…”

6

5. Här väljer du din förvalda och sparade bild som du sparat i samma mapp som där dwg-filen ligger och trycker ”Open”

8

6. Välj ”Relative path” under Path type och tryck på OK.

9

7. I vårat fall blev bilden lite liten och vi vill flytta bilden.

10

8. flytta bilden med ”move” jag flyttade bilden ner i hörnet bredvid ritningshuvudet.

11

9. Skala loggan med kommandot ”scale” välj bild sätt in referänspungt i nedrehörnet mot ritninghuvudet sen i skalfakor tryck ”r” som i referänsskala välj sen referänsskala 1 genom att trycka var den övre högra hörnet på loggan sen välj referänsskala 2 markera övre vänstra hörnet på ritninghuvudet så skala loggan upp till samma höjd som ritninghuvudet. spara nu din dynamiska block med ”save” gå tillbaka till ritning där du vill få in ritninghuvudet med loggan som vi just vi gjort. nu med skala & format verktyget i Autocad lt så väljer du rithuvet för A3

13

10. nu med skala & format verktyget i AutoCAD LT så väljer du rithuvet för Liggande A3 lägg in den sen i det nedre högra hörnet

17

11. Om rithuvudet kommer in utan loggan så är det för att blocket redan finns i ritningen då behöver du uppdatera blocket radera blocket skriv kommandot ”PURGE” välj sen purge all sen kan du väja ett och ett vilka block som inte ska vara kvar i ritningen av dom som inte används. välj ”purge this item” när du hittar ditt dynamiska block som du vill ta bart eller ”Skip this item” om du vill ha kvar ett annat när du är klar välj ”Avbryt” om du inte vill fortsätta. Nu kan du starta om att ta in rithuvudet med loggan.

18

Logotype_CADShop